Zelené bedýnky

  Téměř 70% veškeré produkce je zpracováváno v profesionálních provozech. Proto se na ně se Zelenými trhy obzvláště pečlivě zaměřujeme. V rámci bedýnkového systému dostávají denní zavážky, ti, kteří si nastaví partnerství a zajišťují obrat a šíření kvalitních potravin ke svým zákazníkům.

Napojení farmářů na lokální gastrozařízení a jejich prezentace na trzích je v symbióze. Poté, co se seznámíte se svým oblíbeným farmářem, ochutnáte jeho produkty  v úpravě místní restaurace a necháte-li se inspirovat, objednáte si vše do domu. Stejně jednoduše, jako se věc objedná právě místní restaurace. Na partnerství v regionech právě jednáme. Není to hračka, vše něco stojí. Kvalita, čerstvost a dobrá cena jsou dost často proti sobě.

Pro bližší informace kontaktujte: [email protected]